Виртуален Старт изгражда Web базирани системи за онлайн склад, търговия, счетоводство, електронно фактуриране, комуникации, измервания За нас

Икономически софтуер - фактуриране, склад, счетоводство, търговия

Виртуален Старт - 15 години опит в изграждането и интегрирането на ERP системи!Виртуален Старт е млада компания - резултат на натрупан опит в разработките и внедряването на ERP системи, която има амбицията да опрости процеса на внедряване и да намали цената на притежаването на такива системи. Ние смятаме, че процеса може да бъде изключително облекчен чрез "изнасяне" на непривичните за компаниите технически дейности извън нея, като по този начин на първо място ще се намали тежестта на инвестицията в хардуер и софтуер. За целта ние започнахме изграждането и проектирането на икономически Web базиран софтуер за бизнеса. Началото поставихме с интернет фактурирането СтартИнвойс.