Online склад и интернет фактуриране, електронни документи Успешно лицензирахме СУПТО версия на Стартинвойс (Фактуриране по НАП стандарт - ФАКНАП). Всички текущи клиенти, които искат да преминат към лицензираната версия просто трябва да влезнат в системата с текущите си потребителски данни на адрес https://faknap.com. Всички нови клиенти могат да направят регистрация на същия адрес.

Online склад и интернет фактуриране, електронни документи Стартирай виртуално - спечели реално!

СтартИнвойс - електронно фактуриране!


 Виртуален Старт - Уеб системи. Онлайн фактуриране, търговски, складов, счетоводен, ERP софтуер!От 7 септември 2009 година българският бизнес има алтернатива на скъпите за притежаване порграми за фактуриране, които трябва да се закупуват, инсталират и поддържат. Българският бизнес вече има глобална Web система за електронно фактуриране, до която ще има достъп от всяка точка на света, от всеки интернет клуб, от всяко устройство, което поддържа Web браузър.

Освен глобалния достъп до уеб системата си българският бизнес, няма да се грижи за покупка и осъвременяване на хардуера си, за наличието на квалифициран системен администратор, няма да се грижи за съхраняването на архивите си - на практика единственото условие е да има интернет достъп и наличие на поддържан от СтартИнвойс браузър. Повече информация за онлайн фактурирането - StartInvoice можете да намерите на http://www.startinvoice.com/.